Τι είναι το Mentorkids

Το Mentorkids είναι ένα πρόγραμμα που στόχο έχει να βοηθήσει τους εφήβους 15-18 ετών να βρουν τον καλύτερο δρόμο για τις σπουδές και τη μελλοντική τους σταδιοδρομία, μέσα από την όσο το δυνατόν καλύτερη ενημέρωση γύρω από τα επαγγέλματα που τους ενδιαφέρουν.

Γιατί;

Γιατί οι μαθητές του λυκείου καθώς και των τελευταίων τάξεων του γυμνασίου βρίσκονται μπροστά σε μια από τις μεγαλύτερες αποφάσεις της ζωής τους -«Τι να σπουδάσω;».

Πιστεύουμε ότι το mentoring από ενήλικες που έχουν ήδη περπατήσει σε διαφορετικά επαγγελματικά μονοπάτια μπορεί να προσφέρει μια ιδιαίτερη και πολύ χρήσιμη εμπειρία. Σκοπός του, να τα βοηθήσει να γνωρίσουν από κοντά και σε βάθος τη φύση, τις προοπτικές, τις απαιτήσεις και τις δυσκολίες των επαγγελματικών κλάδων που μπορεί ήδη να τα ενδιαφέρουν.

Γι’ αυτό και, βασισμένοι στα κοινά ενδιαφέροντα και την ως τώρα εμπειρία μας, θέλουμε να δώσουμε την ευκαιρία σε όσο το δυνατόν περισσότερες ομάδες μαθητών λυκείου να έρθουν σε επαφή με καταξιωμένους επαγγελματίες, οι οποίοι μπορούν να τους συζητήσουν μαζί τους άμεσα και πρακτικά και να απαντήσουν με εγκυρότητα στα ερωτήματά τους για τον κλάδο στον οποίο δραστηριοποιούνται.

Πώς;

Σε πρώτη φάση, οι συναντήσεις με τους μέντορές μας θα διοργανώνονται μετά από σχετικό αίτημα καθηγητών ή συλλόγων Γονέων και Κηδεμόνων, οι οποίοι θα μπορούν να έρχονται σε επαφή μαζί μας και να δηλώνουν το ενδιαφέρον συγκεκριμένων μαθητών για έναν συγκεκριμένο επαγγελματικό κλάδο.

Η συνέχεια είναι δική μας: δύο ή τρεις μέντορες του δικτύου θα συναντιούνται με τα παιδιά, σε προκαθορισμένο χώρο και εκτός ωρών μαθημάτων, και θα συζητούν για 1 ώρα μαζί τους, μοιραζόμενοι τις επαγγελματικές τους εμπειρίες και απαντώντας σε ερωτήματα. Εάν παρουσιαστεί ανάγκη και ενδιαφέρον, οι συναντήσεις μπορούν να επαναλαμβάνονται, με τους ίδιους ή διαφορετικούς μέντορες, προκειμένου τα παιδιά να γνωρίσουν σε βάθος τον επαγγελματικό κλάδο της επιλογής τους.